Category Archives: belső kontrollrendszer

A belső kontrollrendszer hazai szabályozása.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

Egy eredményes belső kontrollrendszer, függetlenül attól, hogyan van kialakítva és miként működik, csak ésszerű – nem abszolút – biztosítékot adhat a vezetés számára a szervezet céljainak eléréséhez. Egy hatásos kontrollrendszer csökkenti annak a valószínűségét, hogy a szervezet nem éri el a céljait. Ugyanakkor mindig létezni fog annak kockázata, hogy a belső kontroll kialakítása gyengén sikerül és nem a szándéknak megfelelően fog működni. A belső kontrollrendszerek jelenlegi hazai szabályozása egy háromszintű struktúrában vázolható fel. A „szabályozási piramis”, amely az egyes belső kontrollelemeket felülről lefelé haladva mutatja egyre bővebben kibontva. A legfelső szint a törvényi szabályozás, amelyből kiindulva a kormányrendeleti szinten keresztül fokozatosan jut el a gyakorlati útmutatókig. A hazai „szabályozási piramis” meghatározza a belső kontrollrendszer tartalmi elemeit és egyértelműen rendezi kialakításának és működtetésének felelősségi kérdését. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!